Ultralydssvejsning

Ultralydssvejsning er en teknik, der via højfrekvente lydbølger genererer vibrationer. Vibrationerne overføres til emnet som skal sammenføjes under pres, dette sker på et specificeret område og svejser derved emnet sammen. Den primære anvendelse ses inden for plastic. En af fordelene ved ultralydssvejsning er at der ikke skal benyttes bolte, loddemateriale eller lim for at samle emnet.

Ultralydssvejsning er et godt alternativ til andre samlemetoder som skruer, klik samlinger, og lim, da der opnås en meget konsistent kvalitet i samlingen.

Hvordan virker det?

Sammenføjning af sprøjtestøbte termoplastiske emner foretages ved hjælp af et svejsehorn som tilpasses emnets geometri. Svejsehornet er forbundet til en transducer der transformerer den elektriske energi til en fysisk vibration. Emnet placeres på et fikstur, fiksturet understøtter emnet på de områder som skal svejses, herefter presses svejsehornet ned over emnet og svejsningen gennemføres.

Ved Ultralydssvejsning af plastic, er interfacet på de to emner som skal samles typisk designet til at koncentrere smelteprocessen. Den ene part vil typisk have en facon, hvor en spids fungerer som en energileder til at starte smelteprocessen.

Energien fra ultralyden smelter plastikken i kontaktfladerne mellem de to emner og skaber en perfekt samling.

Navigation