Manufacturing Academy of Denmark

MADE – Manufacturing Academy of Denmark er en forening bestående af virksomheder, universiteter, GTS-institutter og uddannelsesinstitutioner. Visionen er produktion i verdensklasse i Danmark.

Danmark skal forblive et konkurrencedygtigt produktionsland i fremtiden. I samarbejde mellem virksomheder og forskere udnytter og udbygger MADE de styrker, som Danmark er kendt for i hele verden. Danchell er medlem af MADE og deltager i MADE DIGITAL WP8 sammen med blandt andet Danfoss, Lego og Vestas.

Et Demoprojekt er defineret og i gangsat, hvor Danchell sammen med professorer fra Teknologisk Institut og Syddansk Universitet udfordrer manuelle processer i forhold til den sidste nye viden og kunnen inden for automatisering, digitalisering og vision. Vi udfordrer graden af automatisering – også der hvor det normalt ikke at kan betale sig, med specielt fokus på automatisering af mindre serier.

Video: MADE Industri 4.0 – Klip fra Danchell’s produktion.

Navigation